TIETOSUOJASELOSTE

Yleistä

Autopeite.fi suojaa asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn.

Tällä tietosuojaselosteella selostamme miten käsittelemme asiakkaidemme henkilötieotoja. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Autopeite.fi ´n palveluita. Kerätyt tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Tietoja käytetään:

1. Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun tuottamiseen
2. Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
3. Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen
4. Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Autopeite.fi (Y-tunnus: 2108700-2)
Sitarinkuja 1, 37500 Lempäälä

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla: asiakaspalvelu@autopeite.fi

Mitä tietoja saatetaan kerätä?

Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot

 • Tunnistamistiedot, kuten nimi
 • Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
 • Google-, Facebook- tai Microsoft-kirjautumiseen käytetty sähköpostiosoite ja varmenne

Analytiikan avulla palvelun käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot.

 • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
 • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
 • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
 • Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista kun ostat Autopeite.fi´lta internetin kautta.

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta. Kolmansilta osapuolilta saamistamme henkilötiedoista ilmoitamme tietosuoja-asetuksen määräysten mukaisesti ensimmäisessä yhteydenotossa asiakkaaseen tai viimeistään kuukauden sisällä henkilötietojen vastaanotosta.

Mihin henkilötietoja voidaan käyttää?

Henkilötietoja käytetään

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Autopeite.fiin toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • Henkilökohtaisen kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietoja tallennetaan ja käsitellään, sivuston käyttöön, asiakkaan ja Autopeite.fiin väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Autopeite.fi säilyttää asiakastietoja EU-alueella sijaitsevilla palvelimilla. Konesalit ja kaupan järjestelmien tekninen sekä prosessien tietoturva ovat erittäin korkealla tasolla.

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä, kuten esim. tiedon konsolidointi, minimointi, pseudonymisointi, anonymisointi ja enkryptaus. Voimassaolevan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset on huomioitu henkilötietojen käsittelyssä. Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain Autopeite.fiin työntekijöillä. Asiakastietoja on nähtävissä vain niiltä osin mitä työtehtävien hoitaminen edellyttää.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen sekä muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietoja tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi sekä niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Autopeite.fi – järjestelmistä. Poisto ja anonymisointi-toimenpide on peruuttamaton, eli toimenpiteen jälkeen tilejä ei voidan palauttaa.

Lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiettyjen tietojen pidempiaikaiseen tallentamiseen, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja, riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei.
 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen.
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen, ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Asiakkaan oikeudet

Sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, ja saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Mikäli käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus.

Mikäli huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Mistä saan itsestäni tallennetut tiedot?

Voit pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot ottamalla yhteyttä sähköpostilla: asiakaspalvelu@autopeite.fi

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Toimituksen varmistamiseksi voimme luovuttaa välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille.

Tietosi välittyvät tilauksenmaksamisen yhteydessä VismaPayments Oyj:n järjestelmiin ja luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle. Maksuliikenteen osalta maksutiedot ja niiden tietoturva ovat yksinomaan Visma Payments Oyj:n hallussa ja vastulla.

Saatamme käyttää asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Voimme myös hyödyntää ostokäyttäytymis- ja selaustietoja yhteistyökumppanien kanssa, jotta voimme paremmin tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan. Vain me pystymme yhdistämään käytetyn pseudonymisoidun tiedon nimeesi.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Ilmoitamme viranomaisten tietopyynnöistä asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti.
 • Tuotteen toimittajalle, sähköisiä palveluita tai suoratoimitustuotteita tilattaessa
 • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
 • Tuotesuositus- ja personointikumppaneille
 • Sähköpostimarkkinointikumppaneille, jos asiakas on sallinut viikkokirjeen, selaushistoriaan perustuvan viestinnän tai tuotearvostelupyynnöt
 • SMS-kumppanille, kun tekstiviestien lähetys on sallittu

Autopeite.fi huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinoina ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet, sitovat tietosuojasäännökset (BCR-järjestely), EU-US Privacy Shield -sopimus tai muu tietosuoja-asetuksen mukainen hyväksytty tapa.

Evästeet ja niiden käyttö

Autopeite.fi käyttää evästeitä (”cookies”) ja vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa voidaan käyttää mm. ostoskorin toimintoihin, asiakkaan tunnistamiseen, toimitusaika-arvioihin jne. Näihin toimintoihin evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet, ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa 15 min-24 kk, ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa.

Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytetyt yhteistyökumppanit ja tekniikat, kuten kuvapistetunnisteet ja evästeet, auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä. Ne kertovat mitkä tuotteet, toiminnot ja palvelut asiakkaitamme kiinnostavat. Käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka voidaan yhdistää asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona. Tunnisteiden voimassaoloaika on 30 s -24 kk.

Hyödynnämme Google Analyticsia, Google Tag Manageria, Google AdWordsia, Google Display Networkia ja Google DoubleClickiä sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin sekä myyntiin liittyvässä analytiikassa ja suostumuksellasi myös markkinoinnin kohdentamisessa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä.

Tilinhallinnan yksityisyystoimintojen lisäksi markkinoinnin kohdentamiseen käytetyistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkämään kolmannen osapuolen evästeet.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla: asiakaspalvelu@autopeite.fi